SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18346 )
Mechanik poèítaèových sietí
Mechanik elektrotechnik
Mechanik CNC
Autoopravár
Mechanik strojov a zariadení
Mechanik mechatronikilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 13006 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10502 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10970 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14655 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík

Učebné dokumenty


  
Dátum od do   Ročník:   

  Odbor:    Riadkovanie:        

Strana 1 / 1
Všetko


Funkcia Dátum
zverejnenia
Ročník Odbor Téma Počet
zobraziť 01.12.2014 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Rozoznávanie a používanie inštalaèného materiálu 1
zobraziť 01.12.2014 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Elektrosúèiastky 1
zobraziť 25.04.2015 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Súhrn základných vedomostí 1. roèníka 7
zobraziť 01.12.2014 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Zapojenie zásuvkových a svetelných obvodov pod¾a schém, meranie 8
zobraziť 01.12.2014 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Úprava koncov vodièov PC káblov, montáž rôznych PC zásuviek a konektorov 4
zobraziť 04.06.2015 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Príklady v Multisime 1
zobraziť 04.06.2015 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Práca s kontaktnou plochou 1
zobraziť 04.06.2015 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Výroba dosiek plošných spojov 1
zobraziť 04.06.2015 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Transformátory 1
zobraziť 01.03.2015 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Návrh dosiek plošných spojov 2
zobraziť 29.03.2015 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Meranie a orysovanie 1
zobraziť 19.04.2015 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Ruèné opracovanie materiálov 4
zobraziť 04.06.2015 1 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Bezpeènos a ochrana zdravia 1
zobraziť 21.09.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Bezpeènos a ochrana zdravia 1
zobraziť 21.09.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Vodièe a káble 1
zobraziť 21.09.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Kábelové formy a zväzky 1
zobraziť 26.09.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Konektory a svorkovnice 1
zobraziť 27.09.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Cievka, meranie parametrov 1
zobraziť 10.10.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Elektrotechnické znaèky 1
zobraziť 11.10.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Elektrotechnické súèiastky 1
zobraziť 11.10.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Meranie napätia, prúdu a odporu 1
zobraziť 22.10.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Arduino projekt 3
zobraziť 22.10.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Zákony v elektrotechnike 1
zobraziť 24.10.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Výroba DPS 1
zobraziť 24.10.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Umiestòovanie súèiastok 1
zobraziť 26.10.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Klopné obvody, výroba DPS astabilného klopného obvodu 1
zobraziť 07.11.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Lineárne napájacie zdroje 1
zobraziť 07.11.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Katalógová dokumentácia 2
zobraziť 19.11.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Zosilòovaèe 3
zobraziť 23.11.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Výkonové regulátory - tyristor, triak, diak 2
zobraziť 03.12.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Logické obvody 1
zobraziť 07.12.2017 1 Mechanik - mechatronik / Mechatronik ARDUINO - PRÍKLADY 2
zobraziť 18.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Návrh DPS pomocou programu Sprint Layout 1
zobraziť 18.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Ruèné rozmiestòovanie súèiastok pre DPS 1
zobraziť 18.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Výroba DPS deliacimi èiarami 1
zobraziť 15.12.2016 2 Mechanik elektrotechnik / ME Istiace prvky 1
zobraziť 18.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Katalógová dokumentácia 1
zobraziť 18.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Kreslenie schém v programe S-Plan 1
zobraziť 27.11.2016 2 Mechanik elektrotechnik / ME Montáž rozvodných krabíc 1
zobraziť 27.11.2016 2 Mechanik elektrotechnik / ME Stykaèe 1
zobraziť 27.11.2016 2 Mechanik elektrotechnik / ME Montáž skríò rozvádzaèov 1
zobraziť 27.11.2016 2 Mechanik elektrotechnik / ME Zapájanie zásuvkových obvodov 1
zobraziť 04.10.2016 2 Mechanik elektrotechnik / ME Zapájanie svetelných obvodov 1
zobraziť 18.09.2016 2 Mechanik elektrotechnik / ME Rozvody v lištách 1
zobraziť 18.09.2016 2 Mechanik elektrotechnik / ME Rozvody na povrchu 1
zobraziť 18.09.2016 2 Mechanik elektrotechnik / ME Rozvody pod omietkou 1
zobraziť 18.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Výroba DPS 1
zobraziť 18.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Lineárne napájacie zdroje 1
zobraziť 18.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Usmeròovaèe napätia 1
zobraziť 18.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Filtrácia jednosmerného napätia 1
zobraziť 23.03.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Bipolárne tranzistory 1
zobraziť 06.04.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Nízkofrekvenèný zosilòovaè s integrovaným obvodom 1
zobraziť 19.06.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Vysokofrekvenèné obvody 1
zobraziť 19.06.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Zosilòovaèe 1
zobraziť 21.06.2017 2 Mechanik elektrotechnik / ME Regulácia výkonu - tyristor, triak, diak 1
zobraziť 24.03.2019 2 Mechanik elektrotechnik / ME Èíslicová technika 4
zobraziť 04.06.2015 2 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Príklady v Multisime 2
zobraziť 04.06.2015 2 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Opakovanie 2. roèník 1
zobraziť 04.06.2015 2 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Meranie napätia a prúdu 1
zobraziť 04.06.2015 2 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Zosilòovaèe 6
zobraziť 04.06.2015 2 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Èíslicová technika 6
zobraziť 04.06.2015 2 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Napájacie zdroje 2
zobraziť 04.06.2015 2 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Zapájanie elektrických obvodov pod¾a schém 5
zobraziť 04.06.2015 2 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Bezpeènos a ochrana zdravia 2
zobraziť 26.02.2019 2 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Stabilizátory 1
zobraziť 26.02.2019 2 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Zosilòovaèe 3
zobraziť 26.02.2019 2 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Logické funkcie 1
zobraziť 26.02.2019 2 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Èíslicová technika 2
zobraziť 26.02.2019 2 Mechanik - mechatronik / Mechatronik Impulzné modulácie, regulátory 1
zobraziť 19.09.2017 3 Mechanik elektrotechnik / ME Uèebnica ARDUINO 1
zobraziť 21.09.2017 3 Mechanik elektrotechnik / ME Automatizaèné a regulaèné obvody 1
zobraziť 21.09.2017 3 Mechanik elektrotechnik / ME Inštalácia regulátorov 1
zobraziť 21.09.2017 3 Mechanik elektrotechnik / ME Inštalácia riadiacich systémov 1
zobraziť 21.09.2017 3 Mechanik elektrotechnik / ME Prevodníky a snímaèe 1
zobraziť 05.10.2017 3 Mechanik elektrotechnik / ME Arduino projekt 1
zobraziť 15.11.2017 3 Mechanik elektrotechnik / ME Zabezpeèovacie systémy budov 2
zobraziť 21.10.2015 3 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Kaskádové štýly CSS 1
zobraziť 04.06.2015 3 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Montáž káblových, dátových trás 6
zobraziť 04.06.2015 3 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Lokálna poèítaèová sie 7
zobraziť 04.06.2015 3 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Tvorba webstránok 10
zobraziť 04.06.2015 3 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Bezpeènos a ochrana zdravia 2
zobraziť 01.12.2014 3 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Eleltrotechnika v PC zariadeniach - Vyhláška è. 508/2009 6
zobraziť 09.05.2017 3 Mechanik poèítaèových sietí / MPS Bezdrôtové siee 1
zobraziť 15.05.2019 4 Mechanik elektrotechnik / ME Príprava na maturitné skúšky 1


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: