Vlastná autoškolaZľava 40 % pre žiakov našej školy

Spojená škola v Martine zriadila činnosť vlastnej autoškoly. Žiaci majú možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B za výhodných podmienok.

 

 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do 20. februára 2016 (Športová trieda)

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

1. apríla 2016 (Športová trieda)

Talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

do 10. apríla 2016

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

9. mája 2016
1. termín prvého kola prijímacích skúšok.

12. mája 2016
2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

21. júna 2016
Druhé kolo prijímacích skúšok.