Vlastná autoškolaZľava 40 % pre žiakov našej školy

Spojená škola v Martine zriadila činnosť vlastnej autoškoly. Žiaci majú možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny B za výhodných podmienok.

 

 

 

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

do 20. februára 2015 (Športová trieda)

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

25. marca 2015 (Športová trieda)

Talentové skúšky – overovanie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania

do 10. apríla 2015

Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje.

11. mája 2015
1. termín prvého kola prijímacích skúšok.

14. mája 2015
2. termín prvého kola prijímacích skúšok.

16. júna 2015
Druhé kolo prijímacích skúšok.