SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18346 )
Mechanik poèítaèových sietí
Mechanik elektrotechnik
Mechanik CNC
Autoopravár
Mechanik strojov a zariadení
Mechanik mechatronikilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 13005 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10502 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10970 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14654 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Odpis vysvedèenia

Pri strate dokladov vydaných školou je na vystavenie odpisu potrebné predloži písomnú žiados, v ktorej bude uvedené:

  • druh dokladu (vysvedèenie roèníkové - uvies roèník, vysvedèenie o maturitnej skúške, výuèný list, vysvedèenie o závereènej skúške),

  • meno, priezvisko (aj za slobodna),

  • dátum a miesto narodenia,

  • rodné èíslo,

  • odbor,

  • školský rok, za ktorý žiadate¾ odpis požaduje,

  • trieda,

  • triedny profesor v danom školskom roku,

  • telefonický kontakt

 

Žiados o vydanie odpisu.docx

Žiados o vydanie odpisu.doc

Žiadost o vydanie odpisu.pdf

 

Bližšie informácie:

telefón : 043/400 11 51

e-mail: ssmt.te@vuczilina.sk

Odpis dokladu vydaného školou bude vyhotovený do 3 (troch) pracovných dní po doruèení žiadosti.

 

UPOZORNENIE

Odpisy dokladov pre bývalých žiakov SOU po¾nohospodárskeho/SOŠ rybárskej z Mošoviec

vydáva Štátny archív na Bystrièke – Lázkoch

 

Telef. kontakt:

043/430 28 96

043/413 41 23

043/438 52 43

 

E-mail:

archiv@saby-pmt.vs.sk


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: