SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18244 )
Mechanik poèítaèových sietí
Mechanik elektrotechnik
Mechanik CNC
Autoopravár
Mechanik strojov a zariadení
Mechanik mechatronikilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 12906 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10432 )
áno (37%)

nie (32%)

neviem (30%)
ilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10895 )
áno ve¾mi (38%)

áno (29%)

nie (33%)
ilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14603 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Zamestnávate¾ a škola

Ak zamestnávate¾ získa osvedèenie o spôsobilosti poskytova praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, prerokuje so Spojenou školou spôsob a podmienky uskutoèòovania praktického vyuèovania v systéme duálneho vzdelávania.
Ak sa zamestnávate¾ a Spojená škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní. Zamestnávate¾ a Spojená škola môžu uzatvori viacero zmlúv o duálnom vzdelávaní s rôznymi partnermi.
 
V prípade záujmu o duálne vzdelávanie sa môžete informova priamo u zamestnávate¾ov.
 

Zoznam zamestnávate¾ov:

 
plagat
 
 

Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: