SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18244 )
Mechanik poèítaèových sietí
Mechanik elektrotechnik
Mechanik CNC
Autoopravár
Mechanik strojov a zariadení
Mechanik mechatronikilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 12906 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10432 )
áno (37%)

nie (32%)

neviem (30%)
ilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10894 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14603 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Benefity žiaka

  • Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávate¾a.
  • Získavanie pracovných návykov priamo poèas štúdia.
  • Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
  • Zlepšenie finanèného statusu rodiny prostredníctvom motivaèného štipendia, podnikové štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpeèenia zo strany zamestnávate¾a.
  • Možnos rozšíri uèebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávate¾om.
  • Zaèlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávate¾a.
  • Skrátenie adaptaènej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením. Vyššia konkurenèná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: