SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 17988 )
Mechanik poèítaèových sietí
Mechanik elektrotechnik
Mechanik CNC
Autoopravár
Mechanik strojov a zariadení
Mechanik mechatronikilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 12711 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10268 )
áno (38%)

nie (32%)

neviem (30%)
ilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10729 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14489 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
SOŠ strojnícka

 

Úplné stredné odborné vzdelanie - študijné odbory

 

23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

2411 K mechanik nastavovaè
2411 K mechanik nastavovaè - duálne vzdelávanie
2412 K mechanik èíslicovo riadených strojov
2413 K mechanik strojov a zariadení
2413 K mechanik strojov a zariadení - duálne vzdelávanie
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - duálne vzdelávanie
2447 K mechanik hasièskej techniky
 

26 Elektrotechnika

2679 K mechanik - mechatronik
2679 K mechanik - mechatronik - duálne vzdelávanie
2682 K mechanik poèítaèových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
2697 K mechanik elektrotechnik - duálne vzdelávanie

 

33 Spracúvanie dreva

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

 
2262 K hutník operátor
2419 K operátor ekologických zariadení
2371 Q strojárstvo

 

Úplné stredné odborné vzdelanie - nadstavbové štúdium

2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2414 L 02 strojárstvo - obrábanie materiálov
2414 L 04 strojárstvo - podnikanie a služby
3347 L drevárska a nábytkárska výroba
6476 L technicko-ekonomický pracovník

 

Stredné odborné vzdelanie - uèebné odbory 

23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
2423 H nástrojár
2433 H obrábaè kovov
2433 H obrábaè kovov - duálne vzdelávanie
2464 H strojný mechanik
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
2466 H 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia - duálne vzdelávanie
2487 H 01 autoopravár - mechanik
2487 H 01 autoopravár - mechanik - duálne vzdelávanie
2487 H 02 autoopravár - elektrikár
2487 H 02 autoopravár - elektrikár - duálne vzdelávanie
2487 H 03 autoopravár - karosár
2487 H 03 autoopravár - karosár - duálne vzdelávanie
2487 H 04 autoopravár - lakovník
2487 H 04 autoopravár - lakovník - duálne vzdelávanie
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
 
26 Elektrotechnika
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika - duálne vzdelávanie

 

63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II

6475 H technicko-administratívny pracovník
 
2285 H zlievaè
2287 H modelár
2435 H 01 klampiar - strojárska výroba
2439 H lakovník
3675 H maliar

 

Nižšie stredné odborné vzdelanie

 
2478 F strojárska výroba
2498 F technické služby v autoservise
3383 F spracúvanie dreva

Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: