SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18244 )
Mechanik poèítaèových sietí (22%)

Mechanik elektrotechnik (17%)

Mechanik CNC (16%)

Autoopravár (17%)

Mechanik strojov a zariadení (16%)

Mechanik mechatronik (12%)ilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 12906 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10431 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10894 )
áno ve¾mi (38%)

áno (29%)

nie (33%)
ilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14603 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Školský èasopis

Èasopis ZVEDAVÉ OKO vychádza dvakrát za školský rok a nájdete v òom reportáže z akcií, ktoré usporiadala a organizovala naša škola, rozhovory s uèite¾mi a úspešnými študentmi našej školy, fejtóny, informácie a novinky týkajúce sa našej školy, zaujímavosti zo Slovenska aj zo sveta, vtipy, výroky, riešenie rôznych hlavolamov v rámci oddychu a darèek od vedenia školy – u žiakov ob¾úbený neskúšací kupón.
 
Keïže redaktormi sú naši študenti, redakèná rada sa pravidelne obmieòa. Ve¾mi radi medzi sebou privítame nové tváre, ktoré by obohatili náš kolektív a svojimi nápadmi sa podie¾ali na tvorbe nášho èasopisu. V školskom roku 2013/2014 pracuje v redakcii “Zvedavého oka” 12 žiakov pod vedením p. uèite¾ky Mgr. Márie Broèkovej a p. uèite¾ky Mgr. Lenky Rumanovej.
 
Dúfame, že budete našimi dobrými a vernými èitate¾mi a že sa budete teši na každé èislo èasopisu. Prispieva doò môžete i vy prostredníctvom SCHRÁNKY dôvery, kam môžete vhodi svoje práce, pripomienky, návrhy. Tým sa stane èasopis naším spoloèným dielom a bude lepší a lepší.

 

 

 


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: