SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18346 )
Mechanik poèítaèových sietí
Mechanik elektrotechnik
Mechanik CNC
Autoopravár
Mechanik strojov a zariadení
Mechanik mechatronikilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 13005 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10502 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10970 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14655 )
áno (45%)

nie (39%)

Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Krúžky v školskom roku

 

Automobilová technika

Cisco

Etika v bežnom živote

Futbalový Koroši

Hasièský

Hudobno-dramatický krúžok

Konverzácie k MS

Literárny krúžok

Matematicko-fyzikálny

Mladý Slovák

Moderná technológia

Nemecky do Folkswagenu

Percepèná analýza

Plávanie - Baka

Plávanie - Lukáè

Plávanie - Ozaniak

Plávanie - Šípka

Plávanie - Fabuš

Po stopách našich predkov

Posilòovòa Mgr. Šípka

Práca s integrovanými žiakmi - LA

Praktická angliètina

Príprava na maturitné skúšky

Strojár zaèiatoèník

Školský èasopis

Talianèina

Turistický

Vysoká škola dievèenskej zruènosti

Život vo VB


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: