SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18091 )
Mechanik poèítaèových sietí (22%)

Mechanik elektrotechnik (17%)

Mechanik CNC (16%)

Autoopravár (17%)

Mechanik strojov a zariadení (16%)

Mechanik mechatronik (12%)ilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 12794 )
áno (30%)

nie (24%)

v budúcnosti využijem (24%)

v budúcnosti nevyužijem (22%)
ilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10334 )
áno (37%)

nie (32%)

neviem (30%)
ilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10800 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14533 )
áno (45%)

nie (39%)

Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Zamestnanci školy


  

Riadite¾ školy

Titul

Meno

Priezvisko

Kancelária

Tel. kontakt

PaedDr.

Jozef

Zanovit

 

043/400 11 10

 

Zástupca riadite¾a školy pre teoretické vyuèovanie

Titul

Meno

Priezvisko

Kancelária

Tel. kontakt

Ing.

Ivan

Jesenský

102

043/400 11 50

Mgr.

Dušan

Hanula

102

043/400 11 50

 

Zástupca riadite¾a školy pre praktické vyuèovanie

Titul

Meno

Priezvisko

Kancelária

Tel. kontakt

PaedDr.

Slavomír

Bella

39

043/400 11 40

 

Hlavný majster odbornej výchovy

Titul

Meno

Priezvisko

Kancelária

Tel. kontakt

Mgr.

Milan

Žingor

42

043/400 11 38

PaedDr.

Tatiana

Moskalová

44

043/400 11 43

 

Pedagogickí zamestnanci na teoretickom vyuèovaní

Titul

Meno

Priezvisko

Kabinet

Tel. kontakt

Ing.

¼ubomír

Baka

409

043/400 11 56

Mgr.

Eva

Baková

208

043/400 11 54

Mgr.

Mária

Broèková

309

043/400 11 57

Mgr.

Denisa

Buèkuliaková

208

043/400 11 54

Ing.

Iveta

Bujòáková

409

043/400 11 56

Ing.

Mária

Calíková

409

043/400 11 56

Mgr.

Andrea

Fabrová

203

043/400 11 53

Mgr.

Ján

Fabuš

TSV

043/400 11 59

PaedDr.

Eva

Franková

407

043/400 11 58

Mgr.

Rastislav

Gavurník

013

043/400 11 70

Mgr.

Eva

Gažúrová

203

043/400 11 53

Ing.

Miroslav

Glonek

403

043/400 11 75

Ing. Pavel Gurecký 403 043/400 11 75

Mgr.

Alena

Hanusková

208

043/400 11 54

Mgr.

Barbora

Kaèková

203

043/400 11 53

Mgr.

Miroslav

Kyzek

409

043/400 11 56

PhDr.

Emília

Lamošová

008

043/400 11 61

Ing.

Magdaléna

Litvajová

407

043/400 11 58

Mgr.

René

Lukáè

TSV

043/400 11 59

Ing.

Anton

Mäèko

409

043/400 11 56

Ing.

¼ubomír

Plica

407

043/400 11 58

Ing.

Tatiana

Sarnovská

309

043/400 11 57

RNDr.

Marta

Somorová

203

043/400 11 53

Ing.

¼udovít

Stredák

407

043/400 11 72

Ing.

Peter

Šidlo

407

043/400 11 58

Mgr.

Marek

Šípka

TSV

043/400 11 59

Mgr.

Zdenka

Šrancová

309

043/400 11 57

 

¼ubomír

Štrba

007

043/400 11 17

Mgr.

Boris

ažký

013

043/400 11 70

Ing.

Alena

Tóthová

403

043/400 11 75

Ing.

Juraj

Valašek

013

043/400 11 70

Ing.

Renáta

Záborská

007

043/400 11 17

Mgr.

Marta

Žingorová

309

043/400 11 57

 

Pedagogickí zamestnanci na praktickom vyuèovaní

Titul

Meno

Priezvisko

Tel. kontakt

 

Ján

Agricola

043/400 11 44

 

Miroslav

Cinge¾

043/400 11 42

Mgr.

Katarína

Drbiaková

043/400 11 63

Mgr.

Jozef

Gerát

043/400 11 39

Bc.

Marián

Hríb

043/400 11 63

Mgr.

Arpád

Jung

043/400 11 24

 

Milan

Kapolka

043/400 11 44

 

Dušan

Koment

043/400 11 32

Mgr.

Ján

Körösi

043/400 11 44

 

Miroslav

Majerèík

043/400 11 24

 

Jaroslav

Maòka

043/400 11 49

Ing.

Mária

Mikolášová

043/400 11 44

 

Igor

Mitter

043/400 11 49

Bc.

Radomír

Mních

043/400 11 49

 

Milan

Morgoš

043/400 11 32

Bc.

Ján

Mûller

043/400 11 47

Ing. Eva Nogová 043/400 11 63

Mgr.

Zdenko

Petrík

043/400 11 47

Ing.

Jana

Snováková

043/400 11 63

Ing.

Juraj

Svoboda

043/400 11 63

Mgr.

Peter

Šimo

043/400 11 79

Bc.

Miroslav

Tomek

043/400 11 49

Bc.

Dušan

Urbanec

043/400 11 46

Bc.

Igor

Ursíny

043/400 11 63

 


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: