SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 13374 )
Mechanik počítačových sietí (20%)

Mechanik elektrotechnik (17%)

Mechanik CNC (16%)

Autoopravár (16%)

Mechanik strojov a zariadení (15%)

Mechanik mechatronik (15%)ilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 8975 )
áno (29%)

nie (25%)

v budúcnosti využijem (23%)

v budúcnosti nevyužijem (22%)
ilustračný obrázokVyužili by ste možnosť kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 7101 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými učebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 7515 )
áno veľmi (37%)

áno (30%)

nie (33%)
ilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 12131 )
áno (43%)

nie (38%)

Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €


ekonomické produkty
elektrotechnické výrobky
fotografie
pneuservis
prezentácie školy
suveníry
výtvarné práce
školenia a kurzy
športová ponuka

vyprázdni košíkTESTYCentrum vzdelávania

Plán Centra odborného vzdelávania a prípravy pri Spojenej škole v Martine

 V zmysle zákona č.184/2009 o odbornom vzdelávaní a príprave bolo vytvorené pri Spojenej škole Martin dňa 1.9.2011 Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu v Žilinskom samosprávnom kraji (ďalej len „COVaP“).

COVaP poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania a odborných činností žiakov SŠ, ale aj satelitov jednotlivých centier s rovnakými, alebo podobnými učebnými, študijnými odbormi pre región Turiec, Liptov a Orava. Centrum úzko spolupracuje so strojárskymi podnikmi v odbornom rozvoji žiakov a ich uplatnení po skončení štúdia.

certifikát

Hlavné úlohy, ktoré bude plniť COVaP:
 

1. Zabezpečiť kvalitné teoretické a praktické vyučovanie žiakov SOŠ v okolitých firmách so zameraním na ich potreby – umiestnenie a uplatnenie absolventov.

2. Zváracia škola pri SŠ zabezpečí akreditované rekvalifikačné kurzy: Z-M1, Z-E1, Z-G1, D-G2, D-G1, D-E4 pre žiakov Spojenej školy, ale aj pre iné školy.

3. Využiť akreditované vzdelávacie programy, a to: Operátor CNC techniky, Práca na horizontálnej vyvrtávačke, Sústruženie kovov.

4. Preškoliť učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy na nové technológie, ktoré sú bežné v jednotlivých firmách (nové CNC technológie, programovanie a pod.).

5. Zapojiť čo najviac žiakov študijných odborov do programu sieťových akadémii, počítačových sietí, lokálnej CISCO akadémie. Poskytovať služby CISCO akadémie iným stredným školám.

6. Uskutočniť okresné kolo Technickej olympiády pre žiakov ZŠ  regiónu Turiec.Spolupracovať s učiteľmi Technickej výchovy na ZŠ a vyhľadávať talentovaných a nadaných žiakov pre odbory Spojenej školy.

7. Pre žiakov Spojenej školy, ale aj žiakov z iných škôl uskutočniť skúšky z odbornej spôsobilosti vyhláška 508/2009 Z.z. § 21, ktorí majú ukončené vzdelanie elektrotechnického smeru.

8. Poskytovať odborné poradenstvo v oblasti strojárskej výroby, technológií a strojárskej praxi.

9. Uskutočniť školenia pre žiakov Spojenej školy v oblasti medzinárodného projektu  E-Twinning, E–learingové vzdelávanie, kreditné vzdelávanie a práca s medzinárodným portálom SCIENTIX.EU.

10. Motivovať a oceňovať žiakov, ktorí dosahujú vynikajúce výsledky v škole, ale aj na praxi.V spolupráci s firmami, najlepším žiakom zabezpečiť finančnú odmenu formou štipendia.

11. Firmy, v ktorých sú žiaci Spojenej školy na odbornej praxi žiadajú úpravu učebných plánov v nadväznosti na ich výrobu a nové technológie.

12. COVaP úzko spolupracuje s SOPK Žilina v oblasti záverečných skúšok žiakov a rôznych školení, ktoré organizuje komora pre svojich členov.

13. Zváracia škola, jediná v Turci ponúka ucelené programy zváracích skúšok, preškolenia pre pracovníkov firmiem v regióne, Armádu Slovenskej republiky, ÚPSVaR Martin.

14. Spojená škola ponúka iným školám školenia FESTO hydraulika a pneumatika, školenie CNC technológií, odbornú prax na frézarskom a sústružníckom centre. 

V Martine 30.9.2011                                                                         Mgr. Jozef Zanovit

                                                                                                  riaditeľ Spojenej školy Martin
 


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: