SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 18346 )
Mechanik poèítaèových sietí
Mechanik elektrotechnik
Mechanik CNC
Autoopravár
Mechanik strojov a zariadení
Mechanik mechatronikilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 13005 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 10502 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 10970 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 14655 )
áno (45%)

nie (39%)

Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Ponuka ubytovania

ubytovna

 

Ubytovacie zariadenie sa nachádza v širšom centre mesta Martin v regióne TURIEC v blízkosti vyh¾adávaných turistických a lyžiarskych lokalít :
 

MARTINSKÉ HOLE
JASENSKÁ DOLINA
VALÈIANSKA DOLINA
GADERSKÁ DOLINA
MALÁ A VE¼KÁ FATRA

 
Spojená škola má k dispozícii vo¾nú ubytovaciu kapacitu 200 lôžok v trojlôžkových izbách, ktoré sa dajú upravi aj na dvoj alebo štvorposte¾ové.
 

Možnos zabezpeèenia aj väèších podujatí:

- odborné semináre,
- snemy,
- športové podujatia,
- zábavné podujatia.
 
V prípade potreby zabezpeèíme aj kvalitné stravovanie.
 

Izby

Každá izba má osobitný vstup do ubytovacieho priestoru z chodby, ktorá nadväzuje na prístupový priestor k dvom osobným výahom.
 

Rezervácia ubytovania v našom zariadení

 

ubytovna

izba

izba

izba

 

Ponúkame parkovacie plochy priamo v areály ubytovne

 

izba

parkoviska

 

Areál na športové vyžitie:

 
Multifunkèné ihrisko

 

ihrisko

 
Telocvièòa

 

telocvicna
 

Posilòovòa

 

posilnovna

 
Sauna

 

Sauna

 
Kinosála školy

 

Kinosála

Cenník pre 1 deò pobytu
 

hotelové ubytovanie:
  • 1 osoba/ izba/11,-€
  • 2 osoby/ izba/9,-€
  • 3 osoby/ izba/9,-€

internátne ubytovanie:
  • 1 osoba/ izba/9,-€
  • 2 osoby/ izba/7,-€
  • 3 osoby/ izba/7,-€

 


Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: