SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 15492 )
Mechanik poèítaèových sietí (21%)

Mechanik elektrotechnik (17%)

Mechanik CNC (16%)

Autoopravár (16%)

Mechanik strojov a zariadení (15%)

Mechanik mechatronik (14%)ilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 10655 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 8459 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 8981 )
áno ve¾mi (37%)

áno (29%)

nie (34%)
ilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 13229 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
Zamestnávate¾ a škola

Ak zamestnávate¾ získa osvedèenie o spôsobilosti poskytova praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, prerokuje so Spojenou školou spôsob a podmienky uskutoèòovania praktického vyuèovania v systéme duálneho vzdelávania.
Ak sa zamestnávate¾ a Spojená škola dohodnú, uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní. Zamestnávate¾ a Spojená škola môžu uzatvori viacero zmlúv o duálnom vzdelávaní s rôznymi partnermi.
 
V prípade záujmu o duálne vzdelávanie sa môžete informova priamo u zamestnávate¾ov.
 

Zoznam zamestnávate¾ov:

 
plagat
 
 

Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: