Vitajte v Martine

Prvá písomná zmienka je z roku 1284, ako „villa sancti Martini“, ktoré lokalitu nazvalo podla kostola zasväteného sv. Martinovi – biskupovi z francúzskeho Tours. Spomína sa to v donácii uhorského panovníka Ladislava IV.[4] 3. októbra 1340 panovník Karol Róbert povýšil Martin na mesto. V stredoveku bola pre Martin výhodná zemepisná poloha. V 19. storocí sa z mesta stalo stredisko slovenskej kultúry. Od 17. storocia do roku 1922 sa mesto stalo centrom Turcianskej župy. Ku koncu 19. storocia tu zacalo Slovenské národné obrodenie, sídli tu aj Matica slovenská (od roku 1863). V roku 1866 bolo v meste založené Slovenské patentálne gymnázium. Medzi ostatné významné spolky založené v meste patrí aj prvý ženský spolok Živena (1869), Slovenský spevokol (1872), ale aj Dobrovolný hasicský spolok (1873). Martincania a obyvatelia Turca sa aktívne zapojili do revolucného diania v rokoch 1848 – 1849, do vojska sa ich prihlásilo 34. V mestecku sa 31. januára 1849 uskutocnilo ludové zhromaždenie, na ktorom vodcovia výpravy oboznámili obyvatelov s návrhom na federáciu národov monarchie. 30. októbra roku 1918 sa práve Martinskou deklaráciou pripojilo Slovensko k Cesku a vznikla Ceskoslovenská republika. Na konci 2. svetovej vojny bol Martin oslobodený Cervenou armádou, 11. apríla 1945. 24. augusta 1994 bolo mesto Martin zákonom vyhlásené za národné kultúrne centrum Slovákov.