SŠ Martin


edupage

edupage

e-home

meteostanica

edupage

edupage

učebné dokumenty

email marketing

videozáznamy

Ankety

ilustračný obrázokO aký odbor máš záujem ?
( počet hlasov: 14337 )
Mechanik poèítaèových sietí (20%)

Mechanik elektrotechnik (17%)

Mechanik CNC (16%)

Autoopravár (16%)

Mechanik strojov a zariadení (15%)

Mechanik mechatronik (14%)ilustračný obrázokVyužili ste služby našeho pneuservisu ?
( počet hlasov: 9705 )
áno
nie
v budúcnosti využijem
v budúcnosti nevyužijemilustračný obrázokVyužili by ste možnos kúpenia tovaru v našom školskom e-shope ?
( počet hlasov: 7713 )
áno
nie
neviemilustračný obrázokSte spokojný so zverejnenými uèebnými dokumentami ?
( počet hlasov: 8178 )
áno ve¾mi
áno
nieilustračný obrázokVyhovuje Vám spôsob testovania cez internet ?
( počet hlasov: 12681 )
áno
nie
Náš E-shop


Suma v košíku: 0,00 €vyprázdni košík
1

Prklady v PHP a MySQL:

 • 1.   Vytvor skript na vetky formulrov prvky v php, sbor nazve formular.php, tieto prvky  (jednoriadkovy vstup, viacriadkovy vstup, radio, check box, zoznam) pouije pri nasledovnch prkladoch (formular.php).

 • 2.   Nap skript na stanie 2 siel (priklad.php).

 • 3.   Nap skript na zadanie textu, ktor potom zobraz v rznych vekostiach (priklad2.php).

 • 4.   Nap skript, ktor vype prne sla ervenou farbou a neprne iernou farbou. Rozsah siel zad ako vstupn formulrov prvok (priklad3.php).

 • 5.   Napte skript, ktor vypte aritmetick priemer 5 zadanch siel, ktor zad cez formulrov prvok (priklad5.php).

 • 6.   Vytvorte skript, ktor bude pota obvod tvorca. Dku strany si uvate vyberie zo zoznamu v rozsahu 5 a 9 (priklad6.php).

 • 7.    Vytvorte formulr pre nkup v hypermarkete. Zkaznk si vyberie druh tovaru a poet kusov zo zoznamu. Skript vygeneruje et za tovar. Ceny tovarov si vymyslite (priklad7.php).

 • 8.   Vytvorte jednoduch kalkulaku s operciami +, -, *, /, mod, opercie vyberte tlaidlami radio, a sla zadte ako formulrov prvok (prpriklad8.php)

 • 9.  Na strnke vytvorte jedno textov pole, do ktorho zadte prihlasovacie meno a druh textov pole, do ktorho zadte heslo (samozrejme hviezdikami). Ak zadte meno naprklad admin a heslo www, tak sa na strnke zobraz uvtacia sprva: "Vitajte". Inak vype, e ste zadali nesprvne daje. (priklad9.php).

 • 10. Vytvor asociatvne pole vkladanm prvkov,  ako parameter bude poet prvkov.  Vytvoren pole zobraz. (priklad10.php).

 • 11. Vytvorte program, ktor njde maximlnu hodnotu z siel, ktor tvoria vytvoren pole. Ako parameter bude poet prvkov poa (priklad11.php).

 • 12. Vytvorte script pre potadlo Vaich prstupov na strnku (priklad12.php).

 • 13. Zap men a priezvisk iakov vo vaej skupine do databzy (add_ziaci.php), tabuka m poloky id, meno, priezvisko.

 • 14. Vyp men a priezvisk iakov vaej skupiny (ziaci.php)

 • 15. V databze qmedia, ktor ste si vytvorili v MySQL, vytvorte tabuku autori2 s poliami: id, meno, priezvisko, adresa, telefon, login, password. Tabuku naplte aspo 10 polokami, 5 poloiek priamo, 5 poloiek pomocou programu ( usser_admin.php) .

 • 16. Vytvorte script autori2.php pre vpis poloiek z tabuky autori2 (autori2.php).

Kontaktné informácie

Telefón:043/ 400 11 10
Email: ssmt@vuczilina.sk
Web: www.ssmt.sk

Spojená škola Martin,
Československej armády č.24,
Martin,
Slovensko

Portfólio školy

O stránke

Stránka prezentuje činnosť odborného výcviku Spojenej školy v Martine. Obsahuje základné informácie o škole, aktivitách, zameraní na odbornom výcviku. Súčasne propaguje činnosť školského pneuservisu a ubytovacieho zariadenia.


Počet návštev: